189 in I minuut, ontkoppeld in minuut. Onnoodig hierbij te voegen, dat de dracht, de projectiel-uitwerking en de aan van gssneldheid belangrijk grooter waren dan die van de Engelsche schroefkanons van gelijk kaliber. Nagenoeg gelijktijdig met Krupp beproefde het Oostenrijksche gouvernement een verdeelbaar kanon van 6,6 cM. Berg. Maar be halve in vervoerbaarheid (het woog 10 KG. meer), stond het ook achter in ladingsquotiënt bij het Krupp-kanon, daar met dezelfde Yo werd verkregen van 400 M. Dat een projectiel van 3,45 KG. veel spoediger zijne levende kracht uitput dan een van 4,3 KG., behoeft wel geen betoog. Het Oostenrijksche ontwerp mocht niet tot invoering geraken. Vorderden de Engelsche verdeelbare kanonnen met hunne affuiten 5 draagdieren per stuk, de Oostenrijksche en Krupp'sche eischten 4 draagdieren. Terecht begreep men dat de nadeelen van eene lange colonne, vooral de geringe manoeuvreervaardigheid, door meer uitwerking in het vuurgevecht moest worden opgewogen, dan in gemoede van een klein kaliber kon worden verwacht. In de Mittheilungen van No vember 1889 vinden wij dan ook een schroefkanon vermeld, dat in Griekenland in gebruik is en het kaliber heeft van ons veld en berggeschut. Van het kaliber wordt geëischt dat het een ladings quotiënt verdraagt: in Oostenrijk, in Italië, in Zweden, bij Krupp (1) en bij Canet (2), respectievelijk van 4)3 4j25 i 4,7 2- en 1,5 Men moge tegen het Grieksche Kruppkanon aan- voeren, dat het ontkoppelen na een langdurig vuurgevecht bezwaren 0,95 0,85 0,90 6,8 5,2 (1) Geen berg- maar snelvurend scheepsgeschut; de vraag is hier alleen, welk ladingsquotiënt in de practijk een 7,5 cM. verdragen kan; voor de vervoerbaarheid zorgt de constructeur. Latere berichten, die van Aug. 1889, vermelden een proef met rookory kruit, waarbij Krupp met °'58 en _2£L_ met een 7,5 cM., lang 25 kalibers, eene Y0 J 6,00 6,00 .07 verkreeg van 467 en 533 M., en mei een 7,5 cM., lang 28 kalibers, met _i__eeneV0 van 548 M. (2) Malengreau. l'Artillerie a l'Exposition; en Besclii. Das Artilleriewesen auf der Pariser "Weltausstellung.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 208