191 Bij het Chamond-kanon daarentegen weegt elk der beide deelen van het kanon slechts 62 KG., en deze beide deelen worden niet op, maar rechts en links van het muildier geladen. Het verdeelen van het kanon beoogt in dit geval in hoofdzaak, den lichteren last aan beide zijden van het muildier te verdeelen, bijgevolg hem lager te doen aangrijpen. Wij gaan nu over tot grootere kalibers. De geschutconstructie in Rusland vormt een waardigen tegenhanger van de Spaansche; evenals laatstgenoemde is zij in oorspronkelijke denkbeelden onuitputtelijk en legt zij van het vernuft harer technische artilleristen en ingenieurs een schitterende getuigenis af. Ons bepalende tot het onderhavige onderwerp, willen wij alleen aantoonen, door welke middelen de Russische artillerie, als gold het een veldstuk, de machtigste kalibers met projectielen van ruim 110 (honderd en tien) KG. naar alle uithoeken van het groote Russische gebied weet te verplaatsen. De vuurmonden, die wij bedoelen, zijn: 1°. de zusammenschraub- bare 8-zöllige (20,3 cM.) erleichterte Kanone M. 1877, en 2°. de zusammenschraubbare 9-zöllige (22,5 cM.) Mörser. Het kanon, bestemd voor het direct en indirect vernielen van doelen van eenigen weerstand, pantsers inbegrepen, bestaat uit: 1°. de kernbuis of voering, wegende540 KG. 2°. het langeveld1820 3°. het kamerstuk-,2900 4°. de mof, die 2 aan 3 verbindt98.5 5°. het sluitstuk298 Totaal 5660 Dit kanon wordt als volgt vervoerdhet kamerstuk op de affuit, het langeveld op een wagen, de rest op een tweeden wagen. Ik vestig er de aandacht op, dat hier geen afsluitring als bij het Chamond-kanon noodig is; de kern, die, over de geheele lengte der ziel van de monding tot den (kunstmatigen) stootbodem doorloopt, belet de gassen, de verbinding der sub 2 en 3 genoemde deelen te bereiken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 210