195 5 paal te hebben afgelegd, wordt gedurende 18 min. gerust en Vervolgt zij baren marsch, 1 paal stappende en 2 paal dravende; stappende en dravende wordt 1 paal afgelegd in resp. 15 en 9 min. Wordt gevraagd: 1". Op welk uur heeft de infanterie 15 paal gemarcheerd? 2°. Om hoe laat moet de cavalerie halt houden om de infanterie 6 paal vóór te zijn? (45 min.) 3. De op 35 KM. afstand van elkaar gelegen plaatsen A en B, liggen aan eene rivier, welke eene gemiddelde stroomsnelheid heeft van 2 KM. in het uur. B ligt bovenstrooms ten opzichte van A. Ten 6 ure 's morgens vertrekt een stoomschip van A naar B en ondervindt op 16 KM. afstand van A een oponthoud van 30 min. Indien te B. 22,5 min. wordt gestopt en het schip daarna, zonder oponthoud te ondervindon, naar A terugkeert, wordt gevraagd, hoe laat het daar aankomt. Snelheid door het water op de heen- en terugreis 10 KM. per uur. (25 min.) 4. De schootstafel voor het Getr. Br. kanon van 12 cM. A. geeft voor schoten met puntgranaten (lading 0,3 KG.) aan: Dracht in M. 50 °/0 spreiding van het springpunt in M. Lengte Hoogto 200 9 1,1 400 12 2 600 16 3,3 800 21 6 1000 27 12,5. n de bij de drachten van 300, 500, 700 en 900 M. behoo- rende spreidingen? (25 min.) Natuurkunde. 1. Hoe onderzoekt men aan een magneet, waarvan de polen onbekend zijn, welke de N., welke de Z. pool is? (15 min.) 2. Wat zijn kompassen en wat verstaat men onder miswijzing? (20 min.) 3. Hoe wordt electriciteit opgewekt (30 min.) 4. Beschrijf eenige u bekend cellen als ook de vulling en werking (30 min.) Talen. Het maken van een opstel in bet Engelsch, Duitsch en Franseh over onderwerpen uit de onderstaande te kiezen:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 214