197 S. Indien de betrekkelijke ligging van 3 punten op liet planchet gegeven zijn, wordt gevraagd daarop in te teekenen liet standpunt, van den opnemer als vierde punt. (30 min.) 4. Wat is het doel der boussole-instrumenten Beschrijf de inrichting van de Smalkalder Patent-boussole. (30 min.) Tactiek en velddienst. 1. Hoe oriënteert men zich op onze breedte met behulp van de zon? (15 min.) 2. Welke is in 'tkort de taak van de voorhoede bij een marsch naar den vijand (20 min.) 3. Welke zijn de gedragsregels van den commandant eener veldwacht P (30 min.) 4. Waarop dient bij de keuze der batterijstelling gelet te worden? (40 min.) 5. Welke zijn de voordeelen, door de toevoeging van cavalerie aan infanterie verkregen (30 min.) 6. Beschrijf het aanvallend gevecht van het bataljon over open, vlak terrein. (45 min.) 7. Eene compagnie infanterie, ter sterkte van 200 bajonetten, wordt in de richting AC zie Plaat II gezonden, met opdracht om een vijand, die zich N.-waarts van C bevindt, den overgang bij B te beletten. Brug B mag niet onbruikbaar worden gemaakt. Wordt gevraagd eene gedetailleerde opgave van de maatregelen, welke de commandant van die compagnie moet nemen, om zijn opdracht te vervullen. (1 uur.) "Versterkingskunst. 1. Geef eene beschouwing, door schetsen toegelicht, aangaande de meest voorkomende trace's voor veldwerken. Wanneer worden open, wanneer gesloten of halfgesloten werken gebruikt Bij een en ander de toepassing betreffende versterkingen tegen Inlandse hen vijand te vermel den. (30 min.) 2. Met welk doel worden hindernissen en beletselen aangebracht Aan welke algemeene vereischten moeten zij voldoen? Welke hindernissen in aarde kunnen bij veldwerken worden aangewend; waar worden die hin dernissen, en waar mijnen en fougassen bij veldwerken aangebracht, en wat is in 't bijzonder het doel van die plaatsing? (30 min.) 3. Geef een vergelijkend overzicht, door lineaire schetsen toegelicht, van de voor- en nadeelen, welke, in algemeenen zin, verbonden zijn aan de toepassing van de getenailleerde, gebastionneerde en polygonale stelsels van bevestiging. (30 min.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 216