202 Oustenrijk-Hongarije. Volgens de: Gazette militaire'''' is de Oosten- rijksche artillerie er in geslaagd een tijd- tevens schokbuis te maken, waarmee bijzonder bevredigende resultaten zijn verkregen. (La Belgique militaire. 11 Mei 1890.) Rusland. Naar de Deutsche Heeres-Zeitung'" mededeelt, bezit Rusland thans het snelst loopend oorlogsschip ter wereld, namelijk den torpedo kruiser Adler (gebouwd te Elbing in Duitschland door de firma Schichau). Het behoort tot een nieuw type en gelijkt op de Aquila, Nibbo en Avol- toio, welke bij dezelfde firma voor het Italiaansche gouvernement werden op stapel gezet. Yolgens contract moest de vaart 26^- mijl bedragen; deze werd bij den gedanen proeftocht ruimschoots bereikt, zijnde de gemiddelde vaart 26,55 en de maximum vaart 27,4 mijl. Dergelijke snelheden worden niet al tij d verkregen. Zoo liepen de Fran- sche oorlogsschepen Coureux en Ouragan slechts 23 en 17 mijl, terwijl in beide gevallen 25 was gecontracteerd. Het Amerikaansche oorlogs schip Cushing, dat 30 mijl moest behouden, behaalde niet meer dan 20 mijl. (The Army and Navy Gazette. 21 Juni 1890.) VERBETERINGEN. Blz. 15, regel 11 v. o. en blz. 18, regel 5 v. b. staat: majoor Trappier, lees: majoor F r a p p i e r; blz. 126, regel 2 v. b. staat: voer, lees voet; idem, regel 3 v. b. staat: ongeveet, lees: ongeveer; idem, regel 3 v. o. staat: Op de wijze, lees: Op deze wijze; blz. 127. regel 1 v. b. staat: Leeslengtelijn. lees: Leestlengtelijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 221