DE TRANSPORTDIENST BIJ HET ENGELSCH-INDISCH EN HET NED F RL A NISCH-INDISCH LEGER. Vervolg van blz. 155.) III. De troepenmacht, welke in vredestijd den halven trein bij den troep heeft ingedeeld, is als volgt verdeeld Eene mobiele colonne en eenige detachementen in Quetta en om streken. Het Punjaub-grensleger. De troepenmacht aan de Oostelijke grens. in Burma (1). Deze troepenmacht ligt langs de grenzen en haar trein is dus voor mobilisatie elders niet beschikbaar. Yerder Alle troepen in het district Peshawar. Drie brigades, uit alle wapens samengesteld, gelegerd in de Punjaub. Eene kleine colonne in Rohilcund. Eene brigade, bestaande uit alle wapens, in Sind. Deze troepen zullen zeker gedeeltelijk, zoo niet alle, begrepen zijn in eene mobilisatie van een troepenmacht in de Punjaub, Bengalen of Bombayhunne sterkte bedraagt 22850 combattanten, samengesteld als volgt Dl. II, 1890, II (1) Opper-Burma was toen nog niet bezet en ingelijfd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 238