220 V - Wanneer nu, de grensgarnizoenen onaangeroerd latende, eene troepenmacht van 10000 man moet gemobiliseerd worden voor de verdediging van de Punjaub, dan kan men tot dat doel zonder eenig bezwaar beschikken over de helft der troepen uit het Peshawar-district, alle troepen uit de Punjaub en over de helft der colonne in Rohil- cund; in het geheel dus over: 41 regimenten Europeesche infanterie, 11 Iulandsche 4^ cavalerie, 4-J- veld- of bergbatterijen en 4 compagnieën sappeurs, met een trein, die berekend is op het vervoer van een gewicht van 300.854 KG.de beide depots in de Punjaub zijn berekend op het vervoer van een gewicht van 165.891 KG., zoodat in het geheel kan vervoerd worden een gewicht van 466.745 KG. Te velde bedraagt het aantal Europeanen altijd minstens de helft van het aantal Inlanders. Overeenkomstig het aangenomen tarief wordt voor elk Europeaan bij den trein gerekend op een gewicht van 45 en voor elk Inlander van 27 KG.; in verband nu met de verhouding van Europeanen tot Inlanders als 1 tot 2 moet voor eiken combattant op een gewicht van 36 KG. gerekend worden. Voor eene troepenmacht van 10000 man moet de trein dus een gewicht yan 360.000 KG. kunnen ver- Reg. Eur. Reg. Inl. Reg. Inl. Veld-of berg- Compagnieën infanterie. infanterie. cavalerie. batteryen. sappeurs. Peshawar-district 2 3 2 2 2 Drie brigades in de Punjaub. 3 9 3 3 3 Colonne in Rohilcund 1 1 Va. Brigade in Sind 1 2 i 1 7 15 Va 6 Va 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 239