225 Met inbegrip eener reserve van 100/o zijn dus in het geheel voor deze troepenmacht 1496 muildieren noodig. De ondervolgende troepen hebben de helft' van den benoodigden trein bij den troep ingedeeld eene brigade, bestaande uit alle wapens, in Sind alle troepen in het district Peshawar drie brigades, uit alle wapens samengesteld, gelegerd in de Punjaub eene kleine colonne in Rohileund het Punjaub-grensleger de troepenmacht aan de oostelijke grens in Burma. De Sind-brigade, de troepen in Peshawar en de drie Punjaub- brigades evenals de Rohilcund-colonne zijn uitgerust als volgt. De infanterie-regimenten hebben lichte karren voor het meevoeren van 100 patronen per geweer, en muildieren voor het vervoeren van 30 patronen per geweer; voor de rest gehuurde kameelen. Twee extra muildieren per compagnie om water te dragen. Cavalerie en bergbatterijen erlangen de snelste vervoermiddelen, dus uitsluitend muildieren. Yeldbatterijen worden uitgerust voor de helft met lichte karren, ovérigens met gehuurde kameelen. Sappenrs en mineurs met muildieren voor het meevoeren van 30 patronen per geweerde rest bestaat uit gehuurde kameelen. Yolgens het vastgestelde tarief moet een regiment Europeesche in fanterie een halven trein hebben met een capaciteit van22469 KG.; de reserve-munitie, per kar te vervoeren, bedraagt 44300 patronen of 74 kisten van 600 stuks, 6 kisten per kar 13 karren2831 met muildieren te vervoeren 13290 patronen; per muildier twee kisten van 600 stuks 12 muildieren. 871 de rest te vervoeren met 104 kameelen18767 Hierbij gevoegd 8 muildieren voor watervervoer en 13 muildieren voor de karren bedraagt dus de noodige halve trein 13 karren, 33 muildieren en 104 kameelen. Een Inlandsch regiment infanterie moet een halven trein hebben D W

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 244