226 niet een capaciteit van12922 EG.; de reserve-muüitie, per kar te vervoeren, bedraagt 40800 patronen of 78 kisten van 560 stuks, 12^ stel 13 karren of2541 met muildieren te vervoeren 12240 patronen, per muildier twee kisten van 560 stuks, of 11 muildieren 798 de rest te vervoeren met 52 kameelen9438 Hierbij gevoegd 8 muildieren voor watervervoer en 13 voor de karren bedraagt dus de noodige halve trein 13 karren, 32 muildieren en 52 kameelen. Een regiment Inlandsche cavalerie heeft als voren noodig een trein met een capaciteit van5408 KG.; het heeft dus 75 muildieren noodig. Een veldbatterij moet een gewicht van4864 kunnen vervoeren, waarvan de helft met 11 karren2395 de andere helft met 14 kameelen2469 Zij heeft dus noodig 11 karren, 11 muildieren en 14 kameelen. Een compagnie sappeurs heeft tot vervoer van het bij tarief be paalde gewicht van 2468 KG. en voor watervervoer noodig 6 muih dieren en 12 kameelen. Een Europeesche bergbatterjj heeft voor het toegestane gewicht van 5662 KG. 78 muildieren noodig. Op dien voet berekend, is benoodigd voor: de Sind-brigade Kameelen. Muildieren. Karren. Capaciteit in KG. 1 regiment Europeesche infanterie. 104 33 13 22469 2 Inlandsche 104 64 26 26136 1 batterij veld-artillerie 14 11 11 4936 1 regiment Inlandsche cavalerie.... 75 544 Totaal 222 183 50 54085

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 245