227 - de troepenmacht in Peshawar de drie Punjaub-brigades e Rohilcund-colonne Ook het Punjaub-grensleger heeft in vredestijd den halveu trein bij den troep ingedeeld; deze troepenmacht bestaat uit: 4 regimenten Inlandsche cavalerie 10 infanterie; de guides, bestaande uit een Inlandsch infanterie-regiment en een lui. cavalerie-regiment en 4 bergbatterijen. De streken, waarin deze krijgsmacht gelegerd is, zijn niet alle van denzelfden aard, en daarmede dient bij de samenstelling van den trein eenigszins rekening gehouden te worden. Kameelen. Muildieren. Karren. Capaciteit in KG. 2 reg. Eur. inf. 208 66 26 44939 3 Inl. 156 96 39 39204 2 Inl. cav 150 10890 2 comp. aappeurs 24 12 4936 2 veldbatt 28 22 22 9873 Totaal 416 346 87 109842 Kameelen. Muildieren. Karren. Capaciteit in KG. 3 reg. Eur. inf. 312 99 39 67409 9 Inl. 468 288 117 117612 3 Inl. cav 225 16335 1 veldbatterij 2 bergbatterijen 14 156 11 4936 11324 3 comp. sapp. en mind. 36 18 7405 Totaal. 830 786 167 225021 Kameelen. Muildieren. Karren. Capaciteit in KG. 1 reg. Eur. inf. 104 33 13 22469 1 Inl. veldbatterij 1 esk. Inl. cav 52 5 32 3 25 13 3 13068 1560 1815 Totaal. 161 93 29 38912

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 246