228 Twee infanterie-regimenten liggen in Hazara en hebben alleen muildieren, evenals de cavalerie en de bergbatterijen. De acht overige infan'erie-regimenten hebben karren, muildieren en kameelen. De cavalerie der guides heeft alleen muildierende infanterie als de acht vorenbedoelde regimenten. Een regiment in Hazara heeft noodig: 178 muildieren voor een gewicht van 12922 KG., 8 voor het vervoeren van water totaal 186 muildieren. De andere infanterie-regimenten en de infanterie der guides hebben noodig 10 karren voor een gewicht van 2178 KG. 40 kameelen 7260 48 muildieren.-8484 totaal. 12922 KG. hierbij te voegen 8 muildieren voor watervervoer. Een cavalerie-regiment heeft 75 muildieren noodig voor een gewicht van 5408 KG. Een Inlandsche bergbatterij 48 muildieren voor een gewicht van 1742 KG. Op dien voet berekend, is dus noodig voor Kameelen (gouvernements Muildieren. Karren. Capaciteit in KG. eigendom). 4 reg. Inl. cav. 300 21780 8 inf. 320 528 80 103382 2 d n d in Hazara. 372 25845 guides 40 141 10 18367 5 bergbatterijen.. 240 17424 Totaal. 360 1581 90 186798

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 247