233 - 6 zoodat io het geheel zoowel bij den troep als in de depots be schikbaar is De formatie van den treindienst bedraagt: 1 officier aan het hoofd van den geheelen dienst 1 n u van elk depot, in het geheel dus: 15 officieren; 4 officieren voor de instructie-depots, nl. één bij elk dier depots; alzoo 20 officieren, voorts 38 minderen, warrant officers, conductors, sub-conductors en sergeanten, ingedeeld bij de depots (minstens twee per depot) en voor verschillende diensten. De formatie der Intendance ia dus met dat personeel uitgebreid, Olifanten. Kameelen. Muildieren. Draagossen. Zware "karren. Lichte karren. Koelies. Vaartuigen. Capaciteit in KG. In de Punjaub. 58 300 500 100 165891 Bengalen 273 250 750 250 300 300 6 413638 Bombay 60 250 500 250 223245 Madras. 57 120 250 750 250 50 245206 Totaal. ■148 920 2000 1000 900 50 300 1047980, Olifanten. Gouvernements ka meelen. Gehuurde kameelen. Muildieren. a <33 cc O bfl c3 CO u ft Zware karren. Lichte karren. Sirdars. Mates. Koelies. Vaartuigen. Capaciteit in KG. Troepentrein 152 360 1629 5801 423 18 36 924 802426 Depots 448 920 2000 1000 900 50 6 12 300 6 1047980 Reserve 36 290 27396 Totaal 600 396 2549 8091 1000 900 473 24 48 1224 6 1877802

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 252