236 veelheid materieel naar de standmodellen kan worden aangemaakt, en van de kosten daarop vallende. De drijvers en vrije bedienden van den trein followersverbinden zich voor een zekeren tijd en worden evenals de soldaten aangeworven. Zij ontvangen een kiel van khaki drill, een stel Inlandsche been- bekleeding, een paar schoenen, een breeden lederen gordel, voorzien van de letters A P. Hunne betaling is geregeld bij tarief, dat hier ter vergelijking wordt meegedeeld. I SOLDI,PER MAAND. Olifantenpark. 1 jemadar voor 10 dieren 1 mahout (berijder) per dier 1 koelie Kameelpark. 1 jemadar voor 50 karaeelen 1 duffadar 25 1 surwan 3 Muildierenossen- of paardenpark. 1 jemadar voor 50 dieren 1 duffadar 25 1 drijver 3 Verder een salutri hulpsalutri hoefsmid smid zadelmaker timmerman smidshelper smeerder weger I le kl gomashta 2e sirdar (hoofdmandoor) mate (mandoor) koelie 9.00 7.20 4.50 9.00 7.20 5.40 9.00 7.20 5.40 31.50 18.00 13.50 13.50 10.80 9.00 5.40 5.40 5.40 45.00 36.00 27.00 12.60 9.00 7.20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 255