238 Per transport1.346.161 roepijen 36 reserve-kameelen, nl. 10$ van 360 tegen 164.5 5.915 Voor de depots: 448 olifanten 600 roepijen.... 268.800 920 gehuurde kameelen 80 73.600 2000 muildieren 152.1 304.125 1600 draagossen 138.1 138.078 400 karren voor twee dieren, te trekken door ossen v/d belegeringstrein 138 55.200 300 karren als boven met ossen 386.1 193.021 50 lichte karren 254.3 12.709 300 koelies35.223 6 vaartuigen3.636 totaal2 436.478 roepijen Voor officieren en minderen, scbrijfloonen, kantoor behoeften enz310.395 Onderhoud van gebouwen a 500 roepijen 'sjaars per depoti7.500 Onderhoud van materieel enz. der instructie-depots. 9.600 Toelagen aan off. en minderen bij den troepentrein. 60.189 Pensioenen van drijvers en volgers18.000 2.842.162 Onvoorziene uitgaven657.838 B totaal3.500.000 roepijen of in Nederlandsche munt f 3.150.000.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 257