239 De verdeeling van den trein over de verschillende gouvernementen (presidencies) en de daarin behoorende legers wordt aangegeven door de onderstaande tabel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terwijl de formatie voor geheel Indië is Olifanten. Gouvernements kameelen. Gehuurde kameelen. Muildieren. Draagossen. Trekossen. Zware karren met trekossen. Lichte karren. Sirdars. Mates. Koelies. Vaartuigen. Punjaub-leger Peshawar-district Punjaub-grensleger Drie brigades in de Pun- jaub 58 360 416 830 300 1546 346 1581 786 500 3213 100 100 87 90 167 Totaal 58 360 344 Bengaalsch leger: Rohilcund-colonne Troepenmacht a/d Oost. grenzen Depots 46 273 161 250 93 240 750 250 300 29 18 6 36 12 924 300 6 Totaal 319 411 1083 250 300 29 24 48 1224 6 Bombay-legor Troepenmacht teQuetta. Sind-brigade Depots 60 222 250 183 500 500 250 50 Totaal 60 472 2179 500 250 50 Madras-leger Troepenmacht in Burma. Depots 106 57 120 1076 250 750 500 250 50 Totaal 163 120 1326 750 500 250 50

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 258