14 wij lezen, dal gedurende het loopende jaar bij het bataljon aankwamen de 2e luitenant Westenberg van het 12° Bataljon, de kapitein Ruempol van Padang, de majoor Koek van Batavia, de kapitein Ravesteijn van verlof uit Nederland terug, de le luitenant Du verge van Makassar, de 2e luitenant Tan Mourik van Kedong Kebo, de 2e luitenant Cats uit Nederland, de 2e< luitenant Yan E ij s van het 5e Bataljon, de le luitenant Valckenaer van Ban ka, de 2e luitenant Stegman van Djokdjokarta, de 2e luitenant Eenhuijzen van Tjilatjap, de kapitein Es kens van Soerabaia, de 2e luitenant Yan den Bos uit Nederland, de 2e luitenant Sab Ier olie van Weltevreden, en de kapitein Heijligers van Padang, terwijl van het bataljon weggingen: de majoor Yan Os naar Makassar, de kapitein Yan Winsheijm naar Soerabaia, de 2e luitenant De Bart naar Klaten, de kapitein Phaff en de 2e luitenant Haack van der Goes naar Tj ilat j a p, de le luitenant Cateuius naar Semarang, de kapitein Ravesteijn naar Tjilatjap, de 2e luitenant Yan de Pol naar Bandjermasin, do 2e luitenant Bicker naar Semarang, de le luitenant Welters naar Nederland, de 2° luitenant Stegman naar Timor, de 2e luitenant Westenberg naar Soerabaia, de le luitenant Miltenburg naar Borneo 's Westkust en de kapitein Verberne naar Bandjermasin. Yoorts werd de 2e luitenant Boucher uit den dienst eervol ontslagen. Er gingen dus heen in een jaar tijds: 1 majoor, 4 kapiteins en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 25