242 De troepen langs de grenzen moeten dadelijk kunnen beschikken over de helft hunner ambulances, dus over volledige uitrusting voor de helft hunner sterkte. De helft van het PuDjaub-grensleger bedraagt: 6 regimenten Inl. infanterie4200 man 8 cavalerie1350 2| bergbatterijen375 totaal.5925 man. Hiervan 5g nemende2§ doolies, lg dandies, 2$ kameelen met draagmanden geeft: Surwans (drijvers) van kameelen voor ziekenvervoer te rekenen 1 op de 2 dieren. Het geheel te verdeelen in 5 dragerafdeelingen van ongeveer 200 man met een evenredig materieel en aantal draagdieren ge legerd in de vijf grootste garnizoenen van het Punjaub-grensleger. De helft der troepenmacht langs de oostelijke grens bedraagt twee regimenten Inl. infanterie1400 man. Hiervan 5g nemende 28 doolieslg dandies2g muildieren of paarden geeft Muildierdrijvers voor ziekenvervoer te rekenen 1 op de 2 dieren. Het geheel samen te stellen als één dragerafdeeling. Sirdars. Mates. Dragers. Doolies. Dandies. Kamee len. Jema dars. Duffa- dars. Surwans. 10 20 960 120 60 60 1 2 20 Sirdars. Mates. Dragers. Doolies. Dandies. Muildieren. Drijvers. 2 4 224 28 14 28 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 261