246 - a 3 5 i De onkosten bedragen jaarlijks 21 warrant officers tegen 100 roepijen (2100 X 12)25.200 roepijen 48 sirdars (48 X 9 X 12)5.184 95 mates (95 X 7 X 12)7.980 4720 dragers (4720 X 5 X 12)283.200 verhoogde soldij, kleeding en onderscheidingsteekenen (4863 X 3)14.589 onderhoud van 87 kameelen tegen 164.514.311,5 86 muildieren 152.1 13.080,6 67 karren 386.1 25.868,7 Bijslag voor vivres49.830 totaal439.243,8 roepijen. Te verminderen met de opbrengst van anderen arbeid in vredestijd, gelijkstaande met 5 roepijen per maand voor 2640 man gedurende 6 maanden79.200 maakt 360.043,8 roepijen of in Nederlandsche munt f 324.019, welk bedrag de jaarlijksche uitgaven voor den trein brengt op f 3.474.019. Voor uitgaven in eens ten behoeve van den geheelen trein, met inbegrip der ambulances, is gerekend op 9 fcD O n 9 T3 a aS be e3 d Kameel drijvers. Muil dier- drijvers. Ambulance-karren. Ossen drijvers. cj u 9 bC a -o d •*3 Warrant officers Sirdars. Mates. CO U be eö Doolies. Dandies. X! a a d W Muildieren. J emadars. Duffadars. Surwans. Duffadars. 9 t» u Q Trekossen. Jemadars. Duffadars. Drijvers. Grenstroepen 10 10 21 42 2080 260 130 87 86 1 3 44 2 33 Legers 11 11 27 58 2640 726 363 182 148 7 13 74 Totaal. 21 21 48 95 4720 986 493 87 86 1 3 44 2 33 182 148 7 13 74

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 265