247 aanmaak van 800 zware karren voor 2 trekdieren tegen 250 roepijen200.000 roepijen id. van 473 lichte karren 200 94.600 id. 182 ambulance-karren,, 250 45.500 eerste uitrusting van kleeding voor 7902 volgers met een draagtijd van 3 jaren 7.8 61.635,6 totaal.401.635,6 roepijen of in Nederlandsche munt nagenoeg f 360.000 Wordt vervolgd E. K. A. de Neve.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 266