MILITAIRE ZIGZAG FANTASSEN". Augustus, sedert onheugelijke tijden de maand bij uitnemendheid voor inspectiën en manoeuvres, is het sedert een tiental jaren ook geworden van de parades. Twee wapenschouwingen in een zoo korte spanne tijds met al de praal, die vooral te Batavia aan een der gelijke samentrekking van troepen verbonden iszij vormen voor onze burgermaatschappij een waar verzetje en den zonen van Mars zijn ze lang niet onwelkomjammer vinden zij het alleen maar als een van die twee feestdagen op Zondag valt. Tempora mutantur et nos mutamur in illis, en voor de ouderen van dagen in het leger biedt voornamelijk oogstmaand van het jaar gelegenheid, om de waarheid van dit spreekwoord te erkennen. In derdaad „de tijden veranderen en wij veranderen met hen," maar het gaat zoo langzaam met die veranderingen, het gaat zoo noode, hoor ik me toeroepengeen wonder waarlijkde zin voor het behoud is als bij alle legers ook bij het onze tot in merg en been doorgedrongen. Maar verandering en tevens verbetering, ja die valt ontegenzeglijk waar te nemen. Herinnert gij u nog, Yeda, hoe het nog maar kort geleden is dat wij gebukt gingen onder een regime van inspecteeren, hetwelk ons noopte dagen achtereen de oefening van den troep op den achtergrond te schuiven, om aan onze martiale gevoelens uiting te kunnen ver schaffen door een gepast gebruik van roode verf in verband met drak en slagnummers en van gele dito, waar die moest strekken tot ver aangenaming van des inspecteurs oogen, zoo deze en dat was vast en zeker kwamen te vallen op schouderpassanten en halssnoeren DOOR

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 287