276 kring van zijne officieren metterdaad l'officier supérieur, hun vraag baak en voorlichter, die bekwaamheden gepaard aan zijne degelijke militaire begrippen en hoedanigheden, zij stempelen hem in militairen zin tot een man van beteekenis en het leger kan het slechts bejam meren dat het zijn naam niet vermeld vindt in de ranglijst van de luitenant-kolonels der infanterie. De Bataviasche Schutterij houde haren commandant in eeremoge hij nog lange jaren aan haar hoofd gesteld blijven. 31 Augustus 1890.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 295