285 Datums. Plaatsen van vertrek. Plaatsen van aankomst. Lengte van de etapes. 13. Januari Kantella. Sadiola. 19 KM. 14 D Sadiola. Sirimana. 7 15 Rustdag. 16 Sirimana. Dioumgéna. 26 17 Dioumgéna. Farabanna. 24 18 Farabanna. Sanoukolé. 9 19 Sanoukolé. Gourka. 12 20 Gourka. Guénakotogui. 28 21 Guénakotogui. Kayes. 34 Deze verkenning leerde ons een geheel nieuw land kennen, dat nagenoeg vlak buiten de poorten van Kayes en Médine lag, maar waarmede de betrekkingen tot nu toe zoo goed als nul waren geweest. Den 24en Januari vaardigde ik de order uit, waarbij de beide colonnes ontbonden werden, ten einde niet langer de transportmiddelen aan den approviandeeringsdienst te ontnemen, en eene nieuwe colonne te kunnen samenstellen, die bestemd werd om nabij den Niger te kunnen optreden. XII. Gevolgen van de expeditie naar Diakha. Tot besluit, som ik hier de resultaten op, door de expeditie naar Di akha verkregen. 1°. Politieke gevolgen. De Fransche invloed heeft zich naar het Zuiden uitgebreid. De Sarracoolsche landen, Bondo, Terlo, Nieri, Tiali, Diakha en Gamon, hebben zich onder het uitsluitend protectoraat van Frankrijk o-esteld, waarvan zich de invloed voortaan tot aan de oevers der Gambia o J uitstrekt. Deze streken zijn nu gesloten voor de eerzuchtige plannen van het gouvernement van Sainte Marie de Bathurst, (1) dat er gedurende (1) Eene Engelscke kolonie, nabij de monding van de Gambia.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 304