VARIA, Samenstelling der troepen in Egypte. De troepen van den Khédive bestaan tegenwoordig uit: 1 1 bataljons infanterie, 2 compagnieën infanterie, bereden met kameelen, 6 pelotons cavalerie en 6 batterijen. Het geheel telt 260 officieren en 8200 minderen, waarbij nog gerekend moeten worden: de officieren van den generalen staf, die van het ministerie van oorlog, de officieren van gezondheid, enz. enz., ten getale van onge veer 225. Yan de elf bataljons infanterie zijn er 4 samengesteld uit Negers van Soudan; de 7 andere worden geworven uit de Fellahs. De normale sterkte van een bataljon bedraagt 600 man; aan de Negers is het evenwel vergund hun vrouwen bij zich te hebben. Deze worden in de controle van het bataljon ingeschreven en ontvangen soldij als draagster enbediende. Een negerbataljon van 600 man heeft in den regel een nasleep van 500 vrouwen. Behalve de 485 officieren van den Khédive vindt men ongeveer 600 Engelschen in het leger. De meesten er van dienen bij de staven; bij den troep vindt men er ten hoogste een twintigtal. De Engelsche officieren genieten van 1100022500 francs traktement; de Inlandsche officieren gemiddeld 2100 francs per jaar. Een Engelsch onderofficier heeft 300 francs soldij per maandeen Inlandsch onderofficier 17.75 francs. De Inlandsche soldaat ontvangt 10.40 francs per maand; elke vrouw, die gerechtigd is om het bataljon te volgen, slechts 7.30 francs. (Revue Mil. suisse17 April 1890.) Artillerievuur op korte afstanden. Nadat de door de Zwitsersche artillerie gehouden oefeningen hadden doen zien, hoe geheel onvoldoende de uitwerking is van de kartets van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 311