294 de desinfecteerende werking van de turfmul de lucht zuiver en gezond. Een hoofdvoordeel van deze barakken ligt ook in het gemakkelijk vervoer, daar zij zeer snel uit elkander genomen en weder opgebouwd kunnen worden, Militair Blad. No. 13.) Griekenland. Het budget voor leger en marine gedurende 1890 is bepaald op 231/i millioen frs. of l3/4 millioen meer dan over 1889. Yoor het leger wordt 181/2 millioen vereischthet overige voor de marine. Het leger telt: 1956 officieren, 24152 minderen, 3754 paarden en muilezels en 120 stukken geschut; de marine: 247 officieren en 2970 minderen. De vloot bestaat uit: 4 pantser-, 15 stoom-en 3 zeilschepen met totaal 210 stukken geschut. Yoor deze landsverdediging betaalt elk Gtrieksch burger jaarlijks ll1/2 frs. Neue Mil. Blatter. Mei 1890.) Duitschland. Yolgens eene opgave, door de „Magdeburger Zeitunguit de jongste ranglijst van officieren getrokken, telt het officierskorps van het Duitsche leger het navolgende aantal edellieden en burgers: Infan Cava Artil Spoorweg dienst, C3 terie. lerie. lerie. pioniers, -t-=> trein. EH E. B. E. B. E. B. E. B. Regimentscommandanten 71 53 24 1 12 14 2 3 180 Luitenant-kolonels 97 42 38 2 5 27 2 6 219 Majoors 201 221 113 26 32 102 1 26 722 Kapiteins 771 900 294 71 50 376 18 123 2603 1ste Luitenants 710 910 261 92 62 316 14 97 2462 2de Luitenants 1468 1870 758 152 276 594 31 290 5439 Totaal 3318 3996 1488 344 437 1429 68 545 Totaal voor elk wapen 7314 1832 1866 613 11625

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 313