20 Zulk een bataljon werd dus als het ware in H jaar geheel omgewisseld. Als bijdrage tot de qualiteit van de toenmalige soldaten zij voorts vermeld, dat op den 31en December 1878 in de 2e klasse van militaire discipline waren: 30 Europeanen en geen enkel Amboinees; en in den loop van 1878 door den krijgsraad gevonnisd werden: 28 Europeanen en 1 Amboinees. Sedert viel er gelukkig veel verbetering in het gehalte der Europee- sche militairen waar te nemen en bevinden zich thans in de 2e klasse van militaire discipline: 9 Europeanen, terwijl door den krijgsraad in het jaar 1889 gevonnisd werd: 1 Europeaan. Hiermede besluiten wij onze beschrijving. J. A. Vink, luitenant-kolonel commandant van het 4e Bataljon Infanterie. Djokdjokarta10 Februari 1890.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 31