308 Per transportf 118.302 terugkeer naar Java1080 x 3032400 uitrusting per hoofd: eeu ligmatje, een sprei en een stel reservekleeding (zie prijslijst, gearresteerd bij A. O. N°. 63 van 1885)..1085 (1.37 0.48 1.20 1.00 0.65).5099 Totaal.155.801 of in ronde cijfers 160.000. De 2e expeditie naar Atjeh voor een duur van zes maanden. overtocht3280 X 30f 98400 traktement mandoors150 X 6 X 10. 9000 id. dwangarbeiders, gerekend op een gemiddelde sterkte van 2850 man2850 X 6 X 585500 aan aanvulling werden gezonden 1047 man dus overtocht 1047 X 3031410 onderhoud tegen f 200 per jaar als voren 3000 X 200 x 300.000 het aanschaffen van 43 karren5000 extra voeding3000 6 X 30 X 0.1581000 kleeding en uitrusting als voren plus een sarong: 4327 x 5.55. 24014 golok met scheedeen gordel en herkenningsteekens: 4327X4.5. 19471 siriegeld3000 X 30 X 6 x 0.0158100 opzichtvoerend personeel3 luitenants, 24 Europeesche en 51 Inlandsche militairen met alle onkosten gesteld op 80000 geneeskundige behandeling enz. gesteld op50000 materieel als voren25000 terugkeer na afloop der expeditie1400 30.... 42000 van het geheele verlies van 2927 man zijn ongeveer 2000 man overleden, gedeserteerd en vermist, de rest ge- evacueerd, dus927 X 30.... 27810 vrije koelies en roeiers400 man, gerekend op een gemiddelde sterkte van 350 man tegen f 1.50 per dag met inbegrip van alle onkosten, behalve overtocht: 350 X 180 x 1.594500 overtocht heen en terug400 X 30 300 X 3021000 Totaalf 1.012.205 of in ronde cijfers 1.020.000,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 327