22 paardenfourage van 360 roepijen aan 40 Europee- sche officiereu14.400 roepijen idem van 180 roepijen aan 200 Inlandsche officieren, Europeesche en Inlandsche onder officieren 36.000 Totaal146.400 roepijen. Het zou ongetwijfeld wenschelijk zijn dat bij de parken van de mobiele colonnes in de depots en de voornaamste grensgarnizoeoen Inlandsche veeartsen werden ingedeeldmaar deze zijn niet beschikbaar. Het oprichten van scholen tot vorming van Inlandsche veeartsen is in elk opzicht noodig. Zijn Inlanders, welke die scholen hebben doorloopen, of anderen, die aan dezelfde eischen voldoen, beschikbaar, dan moeten 50 van hen tegen een bezoldiging van 150 roepijen per jaar aan den trein en de ambulances verbonden wordenhierdoor wordt de geheele bezoldiging voor het personeel gebracht op 153.900 roepijen. Volgens de ontwikkelde denkbeelden georganiseerd, zou de trein met ambulance in tijd van vrede kosten transportparken der mobiele colonnes663.720 roepijen halve trein in de grensgarnizoeneu1.188.260 transportparken in de depots1 357.400 vier chefs van den trein bij de legerkorpsen.. 67.200 personeel van officieren en minderen153.900 Totaal3.430.480 roepijen, te verminderen met de opbrengst van het gebruik in vredestijd^00 000 Blijft2.930.480 roepijen of 833.451 roepijen minder dan de tegenwoordige regeling vordert. Bij de raming der onkosten is gerekend op een evenredig aantal smeden, timmerlieden, lederwerkers en zadelmakers, die ingedeeld moeten worden bij de parken der mobiele colonnes, de depots en den troepentrein der korpsen in de grensgarnizoenen. Slechts een ge deelte dezer ambachtslieden is in vredestijd noodig; de overigen moeten in het genot vau reservesoidij gesteld worden en in vredestijd hun beroep uitoefenen voor eigen rekening; zoowel de actief dienen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 33