357 Proef te Batavia: 5 KG. talk ad f 1f 5. Aan den Heer Spencer voor de eerste opstijging1500 n den aankoop van den ballon enz. 3000.— Passagekosten van Batavia naar Atjeh591. voor 10.11 kojang ad 54.25...548.47 Prauwenveer te Oleh-leh voor debarkement personen.... 42.75 van 10.11 kojang ad 14,25.144.06 Proef in Groot-Atjeh 1710 KG. zwavelzuur ad f 0.40. 684. 1001 zink ad 0.28. 280.28 jj n 55 ijzer Een maand traktement aan den Heer Spencer2000. Reparatiën aan den ballonv 16. Prauwenveer te Oleh-leh voor embarkement42.75 Passagekosten van den Heer Spencer en diens manager naar Singapore200. Passagekosten van den majoor Haver Droeze naar Batavia 271.— Reisdeclaratie163.20 Totaal.f 11421. Raming der kosten, indien eene proef ware genomen met de Heereu L. Antenne Junior en P. l'Hoste volgens het advies van den com mandant van het korps genietroepen van het Nederlandsche leger. (Ministerieele depêche 15 November 1889 La. C. N°. 2/2074.) Passagekosten voor de beide aëronauten van Europa naar Indië en terugf 2900. Traktement ad 250 per maand (1) voor elk geduren de 2 jaren12000. Eenmaal passage heen en terug van Singapore naar Atjeh 400 Aankoop ballon 180 M3. Howard Lane met completen in ventaris, globaal te rekenen op1500.— Aanschaffing 300 (2) Nordenfeltsche gascylinders ad f85.25500. (1) Het is niet aan te nemen dat men die aëronauten voor minder zou hebben kunnen engageeren, zelfs is het meer dan waarschijnlijk dat het traktement veel hooger zou moeten zijn. (2) Yolgeus Le Nouveau Materiel Naval par A. Ledieu et E. Cadiat, 1890 ,blz. 347 weegt een Nordenfeltsche cylinder 28 KG-.; hij kost gevuld 200 fr. en ledig 170 fr.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 376