37S Doch eerder dan door die aanvulling met versche krachten is de verandering ten goede te danken geweest aan de betere hygiënische voorwaarden, waarin de troepen werden gebracht door hunne ver plaatsing van de stad naar Weltevreden en Meester Cornelis. De eerste stappen in die richting is men verschuldigd geweest aan het hiervoreugenoemde lid der Commissie van 1791, den kapitein ter zee Frijkenius, terwijl de Gouverneur-Generaal Yan Overstraten op dien weg krachtig is voortgegaan door den bouw te bevelen van kazernes op de hiervorengenoemde plaatsen. Werd aan het verdedigingsvermogen der stad Batavia reeds een gevoelige knak toegebracht door den staat van verwaarloozing, waarin zich hare vestingwerken bevonden, door den laatstelijk bedoelden maat regel verloor zij hare beteekenis als militaire vestiging geheel. September 1890.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 397