386 keerde men, na 87 kilometer in 12 marschuren gemaakt te hebben, in Palermo terug. Eiken dag werd tweemaal gerust; eens IJ en eens 2 uur. Niet voor den derden dag was het mogelijk versnelde gangen aan te nemen; de beide eerste dagen werd door bergterrein langs bijna onbegaanbare voet paden gemarcheerd, waar de ruiters op menige plaats en dikwijls over beduidende uitgestrektheden hunne paarden bij den teugel moesten voortleiden. Alle paarden kwamen frisch en gezond terug. Neue Mil. Blatter.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 405