HET RICHTEN BIJ DE BEREDEN ARTILLERIE. Vervolg en slot van blz. 218.; C. De vizierkorrel. Bij dit voorwerp is men er niet op bedacht geweest dat men wel eens indirect en achterwaarts zal moeten richten. Wel is de tegenwoordige vizierkorrel erg eenvoudigmaar dit is ook het eenige goede wat men er van kan zeggen. Gaan wij eens na welke richtwijzen zich kunnen voordoen en toetsen wij de inrichting van de vizierkorrel daaraan. 1°. Direct richten door oogdop en over de korrel. Hiertoe is de korrel ingericht. 2°. Direct richten over den opzet (door den hulprichter) en de korrel. Dit kan met de tegenwoordige vizierkorrel alleen dan zuiver geschieden, indien men 'den opzet zoodanig uitschuift dat de richtlijn in of een weinig beneden het mikpunt komt te liggen. Hierdoor zou men dan bij deze richtwijze steeds een richter bij den opzet moeten plaatsen om dezen op en neer te schuiven naargelang de hulprichter dit noodig oordeelt. Eene omslachtige methode dus die dan alle voordeelen wegcijfert, verbonden aan het vlugge richten dooi den hulprichter. 8°. Richten met het quadrant. In dit geval kan men de zijde- lingsche en hoogterichting niet gelijktijdig aanbrengen, waardoor alweder veel tijd verloren gaat. 4°. Richten met quadrant en richtlood. Dit kan met de vizier korrel geschieden; alleen is het lastig om met het richtlood de spits van de korrel juist te bedekken. 5°. De achterwaartsche richting, waarbij zich het geval sub 4 be schreven ook kan voordoen. Deze richting is bij de bereden artillerie nog niet voorgeschreven, doch zal zeer dikwijls, vooral bij de berg-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 421