414 geeft de richthoeken eenvoudig aan ïn graden en in 17e graden en daalt niet af in minuten. (1) Dit maakt natuurlijk eene wijziging van de kolom „richthoeken" in de schootstafels noodig. Bij de samenstelling van het quadrant voor drachten is men van het denkbeeld uitgegaan dat de graad verdeeling voor het werpen slechts tot in 6 nauwkeurig behoeft te zijn. Hierdoor zou deze verdeeling niet bruikbaar worden voor het geval men eens kleine ladingen in voerde voor het GKT.-schot, iets waarvoor in den laatsten tijd verscheidene stemmen opgaan. Ook hier zou de verdeeling in 176 gra den zeer doelmatig zijn, ook in verband met het aangevoerde sub 1. F. Schootstafels. Deze groote houten boeken laten aan stevigheid niets te wenschen over. Zjj zijn echter lastig bij het rijden en gaan vooral bij het op stijgen wel eens verloren. Voert men de hierboven voorgestelde richtmiddelen in, dan kunnen de schootstafels voor stukscomman danten vervallen (mits de T. op de sasringen ook in Meters worde aangegeven). De gegevens voor het worpvuur zoude men gevoege lijk op de achterzijde van het quadrant kunnen plakken. Voor de officieren zoude men dan echter nog eene verzameling1 van gegevens voor het vuren noodig hebben, hoofdzakelijk om met behulp daarvan alle berekeningen te velde en zeker in het vuur te vermijden. Zoo kan men bijv. bij het vuren met Gr. tegen gedekte doelen bij de bergartillerie de volgende correctie-tabel bezigen. Correctie voor een groep van 8 schoten. Correcties in ö/00 op afstanden van <l 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 0 1 2 —3 —3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 2 2 4 1 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 7 6 1 3 4 5 7 9 V 2 3 5 10 10 12 O O o3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 433