438 Keeren wij thans even terug tot de verlichtingsmiddelen. De Mittheilungen November 1889 en Glaser's Annalen Maart 1889 vermelden een lamp, die in verschillende vormen voorkomt en die onder meer bij de jongste mobilisatie-proef in Frankrijk goed heeft voldaan. Deze lamp, de oleo-vapor-lamp gebruikt als brandstof petroleum of teerolie; zij geeft een rookvrije vlam, hoog 4 dM., on gevoelig voor regen en wind. Gecomprimeerde lucht wordt in den damp gedreven. Een 8 M. hoog geplaatste lamp verlicht een kring van 50 M. straal, binnen welken men goed lezen kan. Het olieverbruik per uur bedraagt aan petroleum 9 a 10 L., aan teerolie 6 L. Het gewicht bedraagt 100 KG., de prijs f 240. Grootere typen zijn weinig zwaarder en leveren een lichtkracht van niet minder dan 1000 tot 5000 kaarsen. Een dezer typen, de Lucigen-lamp, brandt een mengsel van Oel-Gesprüh met warme lucht. De Jupiter- lamp daarentegen verdampt de olie onder toevoer van verdichte (niet verwarmde) lucht. Het Beacon-licht ten slotte heeft alleen een ander soort brander. Elke sterke en constante lichtbron, gecombineerd met een beweeg baar scherm, dat met lange en korte tusschenpoozen gesloten wordt, kan als seintoestel dienst doen. Men behoeft daartoe slechts het scherm te bewegen in de tijdmaat van den Morse-sleutel met toepas sing van een te voren afgesproken geheimschrift. Voor het seinen met electrisch licht is een Morse-sleutel, geen scherm, noodig (1). Generaal Wolseley in zijn Soldier's Pocketbook zegt: „It is, I think, very much to be regretted, that the Morse-alphabet has not been adopted for the code, as it is now in general use for telegraph purposes. At present, a good signalman must know the two systems, a necessity that makes the art difficult to acquire" (biz. 486). Op biz. 47 van vuurpijlen sprekende, zegt Wolseley: „Seinvuurpijlen kunnen zeer nuttig zijn om 's nachts verband te houden met eene colonne die door onbegaanbaar terrein gescheiden is; zij bederven (1) Wil men dat lielit 2 a 400 M. hoog plaatsen, dan verdient een ballon captif, zooala op de laatste Parijsclie tentoonstelling dienst deed, alle aanbeveling. De lamp, die toen binnen den ballon geplaatst was, moet dan echter aan wand of bodem van de mand worden aangebracht. Als geleidraad dient de telephoondraad, die steeds in den kabel van een ballon captif present moet zjjn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 457