440 X. Poursuivez l'ennemi l'épée dans les reins, attachez-vous a ses colon nes, afin qu'elles ne puissent se rallier et se réunir! (Napoléon.) Geen operatie-plan kan verder reiken dan tot de eerste of eerstvolgende ontmoeting met de vijandelijke hoofdmacht. (Der deutsch-französische Krieg, 187071. Redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des Grossen Generalstabes, I, blz. 73.) Die Fiihrung der Gefechte darf nie passiv sein, jeden Commandanten muss der Drang nach angriffsweisem, kraftigen Yorgehen beseelen; in zweifelhaften Fallen ist der kühnere Entschluss stets der bessere. Ein Fehlgreifen in der Wahl des Entschlusses schadet weniger als Zauaern oder Unterlassen. - Wo thunlichist eine Ueberrasschung des Gegners anzustreben. (Oest. Exercir-Reglement, 495.) Tout temps d'arrêt et tout détour inutile sont des gaspillages de force et des heresies stratégiques. II ne nous reste plus qu'a exploiter les deux grands facteurs de la surprise: le secret et la vitesse. (Yon Clau- sewitz.) Ons veldleger heeft ten taak, den eersten stoot van den aanval te weerstaan en den vijand te verslaan, of indien zijne groote overmacht dit onmogelijk maakt, in elk geval zijn opmarsch naar het hart des lands te bemoeilijken en zooveel mogelijk te verhinderen, waarbij in het open veld gestreden, lang stand gehouden en na het afbreken van een gevecht zonder wanorde teruggegaan moet worden. (Staatscommissie 1890.) Een buitenlandsche vijand, welke met het doel Java te veroveren tot een aanval op dat eiland overgaat, zal natuurlijk zoo spoedig mogelijk tot eene beslissing trachten te gerakenBehalve van de deug delijkheid van het leger, zal eene verdediging van Java ook afhangen van de snelle verplaatsbaarheid der troepenDe vijand geland zijnde, moet aanhoudend door kleine zelfstandige colonnes, onder energieke aanvoerders, gealarmeerd en verontrust worden. (D. Brakel. Proeve eener organisatie van het Ned.-Ind. Leger.) Zijn er meer gronden noodig, om eene zorgzame beoefening der nachttactiek aan te bevelen?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 459