454 Voor het hakstuk, dat bij den afgewerkten schoen den grond raakt (achterlap), wordt het beste leder gebruikt. Yoor het ineenzetten van het bovenwerk wordt het voorstuk vooraf „gezet", a. w. z. met behulp eener machine wordt er de eigen aardig gebogen vorm aan gegeven, volgens het beloop der wreef. De contrefort wordt met een naaimachine aan het achterstuk, waarin te voren de vetergaten zijn aangebracht, genaaid, hetzij met een ket tingsteek, hetzij met een platten naad (tweedraads naaimachine). Yervolgens wordt met een platten dubbelen naad het voorstuk aan het achterstuk genaaid en worden daartoe zoolang de twee uit einden der contrefort naar binnen omgeslagen. Deze twee uiteinden worden daarna uit de hand vastgenaaid aan het voorstuk, dat aldus tusschen contrefort en achterstuk komt te liggen. Het bovenwerk is alsnu leestklaar en wordt, nadat de kleppen van het achterstuk door een door de vetergaten gestoken veter bijeen zijn gebonden, met een „oppèn-machine" over de metalen leest ge spannen. Dit spannen eischt veel aandacht, daar er zorg gedragen moet worden, dat het bovenwerk rechtover de leest getrokken wordt. Nadat het leder goed gespannen is, wordt de onderkant van de leest naar boven gedraaid. De machine is zoodanig ingericht, dat dit kan geschieden zonder het overleder te ontspannen. Op de zool der leest wordt nu de binnenzool gelegd met de nerf zijde naar beneden en aan de leest bevestigd met een paar spij kertjes, die door het leder heen gedreven worden in een paar zich in de leest bevindende, met lood opgevulde holten. De randen van het bovenwerk worden daarna op de binnenzool omgeslagen met behulp eener tang. Met eenige vertind ijzeren spijkertjes, die door het leder van het bovenwerk en de zool worden heen geslagen en stuitende op de metalen leest ombuigen, wordt alsnu alles voorloopig bevestigd. Yooral het ombuigen van het bovenwerk aan den neus en het achtergedeelte van deu schoen eischt veel handigheid en moet met de noodige zorg geschieden. Nadat de leest, met den schoen er om heen, uit de oppèn-machine is genomen, wordt zij op een leestdrager geplaatst, zijnde een stevig aan een tafel tmestigde ijzeren stang, waarvan het boveneinde past

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 473