- 456 geslagen, wordt de leest wederom uitgenomen en de tusschenzool en buitenzooi aaneengenaaid met behulp eener ,,aflap- of dubbel- machine." Deze machine levert eveneens een kettingsteek. De naad loopt langs de randen der zolen tot aan den voorkant van de hak en komt, wat de buitenzooi aangaat, te liggen in eene daarin vooraf ingesneden groef, welke aangebracht is met dezelfde machine en op dezelfde wijze als zooeven werd aangegeven voor de tusschen zool. Bij de buitenzoo! is de groef echter ingesneden in de nerf zijde, omdat die zijde naar buiten is gekeerd, terwijl bij de tusschen zool die insnijding in de vleeschzijde is aangebracht, omdat de nerf zijde daarvan naar boven gekeerd is. Na deze bevestiging, het „aflappeu", wordt de leest wederom in gebracht, op een leestdrager geplaatst en door hameren de groef goed gesloten. "Wijl net naaigaren goed gepekt is, wordt de groef daardoor als 't ware dichtgeplakt. Nu volgt het aanzetten van de hak. In sommige fabrieken ge schiedt dit door achtereenvolgend de vijf stukken, waaruit de hak bestaat, aan den schoen te spijkeren, terwijl in andere hakpersen in gebruik zijn, waardoor in eens de vijf stukken bevestigd worden. In dit laatste geval geschiedt dit door lange spijkers, die de hak stukken doorboren, en tevens door de buiten- en tusschenzool en den omgeslagen rand der contrefort gaan, tot in de binnenzool. Deze zool mag echter niet doorboord worden, omdat anders de uitstekende punten voetverwondingen zouden veroorzaken. Na het aanbrengen van de hak wordt de buitenzooi gepolijst of, zooals men 't noemt, „gelikt." De schoen wordt daarvoor, met de leest er in, geplaatst in een machine, welke de bewerking verricht, die anders uit de hand met behulp van een „likstok" plaats heeft. De buitenzooi wordt daardoor geheel geëffend, krijgt juist den eenigs- zins hoogronden vorm van de zool der leest en de groef wordt nagenoeg onzichtbaar. Thans behoort nog de hak en zoolrand „geschrooid" te worden, d. w. z. het daaraan aanwezige overtollig leder moet worden weggenomen. De schoen wordt daartoe met de hak en zoolrand gevoerd langs snel in 't rond draaiende op schijven geplaatste mesjes, vervolgens langs 'met fijn glas of schuurpapier voorziene draaiende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 475