86 door allerlei geluiden en op het zien van vreemde voorwerpen; daarom is eenige tijd noodig om het daaraan te gewennen. (1) Als geldende een belangwekkend onderdeel, in verband met den bij onze bergartillerie in gebruik zijnden en later bij den trein te gebruiken draagzadel, moge hier uit het meergemelde rapport ook eene plaats worden ingeruimd voor de beschrijving van den „ordnance transport pack-saddle", die door alle bevoegde autoriteiten en na de op groote schaal opgedane ondervinding van de laatste oorlogen beschreven wordt als de goedkoopste, stevigste en doelmatigste draagbok, die tot nog toe in gebruik geweest iswat bij de vele verschillende modellen van draagzadels en bokken, waarmede proeven genomen zijn, inder daad een getuigenis van beteekenis is. De „ordnance transport pack-saddle" bestaat uit een ijzeren geraamte (2), samengesteld uit een vóór- en een achterboom, gemaakt van hoekijzer; de afstand tusschen vóór- en achterboom bedraagt uit wendig van boven 0.38 M., van beneden 0.43 M., ook is de laatste van onderen meer geopend, nl. 0.57 M., om beter op den rug van het draagdier te passen. De vóór- en achterboom zijn aan elkander verbonden door twee ronde bouten bij den top der boomen, aan beide uiteinden voorzien van schroefdraden, waarop vierkante moeren, welke tevens dienen tot bevestiging van de platen met haken, waaraan de last wordt opgehaugenvan onderen, nl. op 0.03 M. van den onderkant, geschiedt de verbinding door twee platen van 0.03 M. breed band ijzer, die aan vóór-en achterboom zijn vastgeklonken. Aan den achterboom is een kram, die ook door de haakplaat gaat, vastge klonken, welke een ring heeft tot bevestiging van den staartriem. Bij de ondereinden van vóór- en achterboom zijn haken door middel van krammen vastgeklonken tot bevestiging van broek en borsttuig, welke aan de uiteinden voorzien zijn van ijzeren kettingen en alzoo korter of langer naar de behoefte kunnen worden ingehaakt. Het ijzeren geraamte rust op en is door middel van 8 klinkbouten Military transport by lieut. col. G. A. Purse, Deputy assistant quartermaster- general. Wegens bezwaren, aan de uitvoering verbonden, is de teekening van den zadel Red. niet geplaatst kunnen worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 47