464 3°. de nietigheid en de vernietigbaarheid van verbintenissen; 4°. de personen, tusschen wie geen koop of verkoop met wettig gevolg tot stand kan komen 5 de zaken, omtrent welke met wettig gevolg geen koop of verkoop kan geschieden. In geen enkel wetsartikel treft men echter de bepaling aan, dat overeenkomsten van koop en verkoop tusschen particulieren en min dere militairen onwettig zouden zijn en in zooverre is dan ook art. 9 van het R. op den G. niet rechtsgeldig voor de wet. In de practijk echter zullen die schulden zonder hulp van de militaire autoriteit wel niet te innen zijn en daarom zijn zij, ofschoon volkomen geldig voor de wet, feitelijk niet invorderbaar. Wordt zulk eèn minder militair tot officier bevorderd, dan zijn de door hem gemaakte schulden dus wel invorderbaar, ook al zijn zij als onderofficier gemaakt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 483