472 ter. Wanneer aldus de practijk van het handwerk wordt opgevat en de binnendienst ik onthoud mij van het aanhalen van voorbeel den zeker geen breederen weg te bewandelen vindt, kan men dan nog verwachten mannen te zullen vormen van initiatief en met voldoende zelfvertrouwen, die op stuk van zaken ook zullen handelen? Men zegt dat de verbeterde vuurwapenen schade hebben toegebracht aan den offensieven geest der infanterie, maar die geest zal opnieuw worden geschaad wanneer het infanteriegevecht ontaarden gaat in rechtzinnigen vormendienst. Tusschen de stormtactiek, voorheen zoo ruim gehuldigd, en een minder snel en besluitvol optreden als een gevolg van het streven naar conscientieuse nakoming van voor geschreven gevechtsvormen ligt een middenweg, door Von der Goltz in zijn: das Volk in Waffen uitgedrukt met de woorden: die Ordnung der √ľnordnu-ng" Aan den hierbedoelden geest zal het ten goede komen, wanneer ieder in het wapen zich terdege doordringe van de juiste beteeke- nis der woorden. October 1890.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 491