477 Oct. 1890. A. L. W. Seyffardt. Over de vorming onzer levende strijdkrachten. Nov. 1890. J. F. Breijer. Eenige beschouwingen over de uitoefening v/h hoogste gezag in Ned.-Indië of in gedeelten daarvan door burgerlijke of militaire autoriteiten. Dec. 1890. W. L. de Petit. De hedendaagsche militaire positie van Nederland in Europa. Jan. 1891. C. J. Snijders. De versterking en verdediging van inundatie-stellingen, in verband met de hedendaagsche denkbeelden op vestingbouwkundig gebied. Febr. 1891. L. de Vlaming. De rol door geïmproviseerde legers in de krijgsgeschiedenis van den laatsten tijd gespeeld. Maart 1891. E. K. A. de Neve. Verdediging, bouw en inrichting van versterkingen tegen Inlandsche vijanden. April 1891. Br. H. J. Vinlthuijzen. Over militaire kleeding (vervolg v/h vorige jaar).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 496