502 snelheid en dus 4 a 9 maal zoo groot is als de luchttegenstand bij het Atjehsche kruit, meer gewicht in de schaal legt dan de laatste en hiermee is in. i. het bovenbedoelde verschijnsel voldoende verklaard. P. Mollinger, 2e luitenant der Infanterie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 523