515 Bij het van front veranderen in batterij staande moet de sectie commandant van de rechter (linker) sectie „na de richting en lading voor het in de nieuwe stelling geplaatste stuk te hebben opgegeven", zijn commando's, die op de frontverandering betrekking hebben, uit spreken. Zou het niet wenschelijk zijn, de hier tusschen aanhalings- teekens geplaatste bepaling te laten vervallen? Is bij de bewegingenSectie rechts enz. de afstand van 2 passen, dien het dravende stuk heeft om van den draf in den stap over te gaan, niet wat al te gering Afgezien nog van de beweging dei- paarden op zich zelf, moet de met een snelheid van 5 passen in de seconde voortgaande massa van meer dan 1000 KG., binnen een seconde tijd, de snelheid tot op de helft verminderd hebbenZou het niet beter wezen voor te schrijven, dat de sectie-commandanten het commando: „Voor" op zoodanig tijdstip doen, dat de dravende stukken geleidelijk en zonder tot vertraging der beweging aanleiding te geven in stap overgaan? K.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 536