- 44 Dienst op den 29™ Mei. Ten 9 ure schietoefeningen met 2 kanonnen van 12cM.K.A. Ge zamenlijk grensschieten. Standplaats rooilijn A. Bedding N°'s. 5 en 6. In 't geheel 30 granaatkartetsen. Afstand 2088 M. Doelde batterij op 2088 M., rooilijn B., waarin horizontale schijven en een verticale schijf op 1 M. van de binnenkruin. Post N°. 4, waarin een onderofficier. Leiding van de oefening der officieren, de k luitenant R. Ten 1 ure voor gedetacheerde officieren bespreking (is niet door gegaan). Dienst op den 81™ Mei. Ten 11 ure voor gedetacheerde officieren bespreking. Ten 1 ure schietoefeningen met 2 kanonnen van 8 cM. Br., één kanon grensschieten. Standplaats rooilijn A. Bedding N°'s. 7 en 8. In het ge heel 30 granaatkartetsen. Afstand 2500 M. Doeleene artillerie opstelling, bestaande uit 4 stukken met voorwagens en bedienings manschappen, in batterij opgesteld, ter hoogte van 2500 M., rooilijn B. Leiding van de oefening der officieren, de lc luitenant v. G. Dienst op den len Juni. Ten 9 ure schietoefeningen voor gedetacheerde officieren en onder officieren met 1 kanon van 15 cM. K. Standplaats rooilijn A. Bedding N°. 3. In het geheel 12 springgranaten en 24 granaatkartetsen. Lading: 1.5 KG. Dubbele sasringen. Afstand 2088 M. Indirect granaatkartetsvuur. Doel: de batterij op 2088 M.; rooilijnB., waarin horizontale schijven en 1 verticale schijf op 1 M. achter de binnen kruin. Controlepost N°. 4, waarin de kapitein R. Leiding van de oefening, de le luitenant H. Voorloopige schietregels voor het indirect granaatkartetsvuur. Algemeene bepalingen. Het granaatkartetsvuur wordt verdeeld in: 1°. Grensschieten. 2°. Groepschieten. 3°. Voortgezet vuur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 55