VARI A- Iets nieuws en iets goeds. Naar wij vernomen heeft de le luitenant-adjudant der Infanterie B. T. C. F. Schmidt een zakboekje vervaardigd voor den Ned.-Ind. officier te velde, dat in den loop van het volgende jaar in druk verschijnen en hoogst vermoedelijk 3.kosten zal. Dit boekje, waarvan de inrichting' en afmetingen weinig zullen verschillen van die van het „zakboekje van den officier te velde", samen gesteld door W. Rooseboom, kapitein van den Gen. Staf van het Ned. leger, bevat het volgende: I. Organisatie der korpsen bestemd voor den dienst te velde, voor aanvulling en voor bezetting. II. De marschen. III. Legering van troepen. IV. Voorpostendienst. V. Kondschapsdienst. VI. Verkenningsdienst. VII. Middelen om over water te gaan. VIII. Het versterken van stellingen. IX. Opruimingen en vernielingen. X. Het maken en verbeteren van gewone wegen te velde. XI. Grondstoffen en verbindingen. XII. Tactische opgaven over Infanterie, Cavalerie en Artillerie. XIII. Opgave omtrent bewapening en munitie. XIV. Aanteekeningen betreffende het houden van groote manoeuvres. XV. Oorlogsgebruiken. XVI. Correspondentie, geheimschrift, rapporten, schetsen. XVII. Voorbereiding en uitrusting van expeditiën en transport ter zee. XVIII. Telegraphie. XIX. Verpleging, uitrusting en transportmiddelen. XX. Gezondheidsregelen, ziekten, verwondingen. XXI. Opgaven van verschillenden aard.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 581