566 Ten slotte neem ik de vrijheid aan HH. medewerkers nog eens beleef delijk in herinnering te brengen, dat het papier, dat voor de iri te zenden stukken gebruikt wordt, slechts aan ééne zijde en duidelijk moet beschre ven worden. H. P. WlLLEMSTIJN.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 587