Cavalerie. Artillerie Genie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. GEDETACHEERD. Infanterie. GESTELD. Infanterie. Militaire Administratie. TOEGEKEND. Generale Staf. BEPAALD Geneeskundige Dienst. Bij de esks. te Salatiga, de le It. J. A. T. Lublink Weddik; bij het linkerhalf 4e esk. te Soerabaja, de le It. C. W. van Haaff. Bij de 4e comp. te Atjeh, de le lt. Gr. H. Knoop bij de 7e comp. te Semarang, de le lt. D. G-. van Kieuwenhoven Helbach. Bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en O., de le lt. C. de Waal; bij den gew. en plaats, geniedienst van Sumatra's Westkust te Padang, de le lt. Jhr. E. C. Siberg; bij het alg. mag. te Semarang, de mag. mr. le kl. (kap.) H. F. Ormel. Als gew. int. van Sumatra's Westkust, de maj.-int. W. E. van der Sluis Veer; bij de gew. int. van Atjeh en O., de maj.-int. H. F. B. Logeman en de kap.- kwm. J. P. M. Kluppell? bij idem in de le mil. afd. op Java te Batavia, de kap.-kwm. E. P. Bédier de Prairie en de le lt.-kwm. F. J. A. Moolenaar; bij idem in de 2e mil. aid. op Java te Semarang, de kap.-int. J. J. Kluijskens en de le lt.-kwm. J. Kuijk; bij den raad van adm. van het 11e. bat., de 2e lt. H. von Mauntz 5 bij dien van het garn. te Kgawi, de 2e lt. W. E. J. Bedding. Bij het hosp. te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. M. Hartmann; bij het hosp. te Semarang, de off. v. gez. 2e kl. Gr. Hoffer en de mil. apoth. 2e kl. C. W. Coenen bij het hosp. te Magelang, de mil. apoth. 2e kl. A. F. de Wolff; bij het garn. te Meester Cornelis, de mil. apoth. le kl. E. Kunes. Bij de divis'e veld- en bergart. te Batavia, de le lt. PI. Kottibg; bij de 5e comp. art. te Salatiga, de kap. Gr. A. Hansen; bij de inf. schietschool, de le lts. L. P. F. Schimpf, J. C. Baudoin en J. Gr. B. Berlauwt en de 2e lts. S. L. Blok, T. Gr. van Delden, H. A. Harms, J. van der Scheer, J. H. de Quant, W. E. A. Burton en F. L. W. Raedt van Oldebarnevelt. Ter beschikking van den Chef van het Wapen der Inf., de le lt. B. T. C. F. Schmidt. In activiteit, de le lt.-kwm. op non-act. F. Gr. Jese. De eeresabel met het gebruikelijk opschrift aan den kap. J. B. van Heutsz. Dat het aan den mil. paardenarts le kl. L. J. Hoogkamer wegens 12 jaren onaf-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 590