VERLEEND. Generale Staf. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. Ontslagen. Infanterie. Genie. Geneeskundige Dienst. gebr. dienst in Ned.-Indië verleend tweejarig verlof naar Europa wordt beschouwd als te zijn verleend wegens ziekte. Zes md. verlof naar Europa, buiten bezwaar van den lande, aan den lt.-kol. F. Pompe van Meerdervoort. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan de le lts. A. L. S. Muller en A. A. C. Strandes; zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den lt. Jhr. Gr. J. W. C. H. Graafland. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den len It. Jhr. L. D. C. de Lannoij, Zes md. verlof naar Nederland, buiten bezwaar van den lande, aan den len lt. H. A. Termijtelen. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap.-kwm. J. de yisser; zes md. verlenging' van verlof naar Nederland, aan den kap.-kwm. P. van Exter en den len lt.-kwm. G. J. G. Stompendissel. Nader zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den off. v. gez. le kl. C. J. de Freijtag en den off. v. gez. 2e kl. C. E. Fiedeldij. Eervol als mil. comdt. van Riouw, de tot maj. bevorderde kap. Jhr. E. H. F. Leijssius; eervol ter zake van ziekte, niet ontstaan in en door den dienst, met toek. van pensioen, de maj. H; Oosterwijk; op verzoek, eervol, wegens volbr. diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de lt.-kols. L. II. M. Genet, A. S. II. Booms en W. Helderman en de kap. J. J. S. yan Kempen, eerstgenoemde met den tit. rang van kolonel. Eervol, wegens volbr. diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de maj. F. D. Kloesmeijer, Eervol, met behoud van recht op pensioen, de mil. apoth. 2e kl. M. H. J. de Wolff.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 591