MUTAT1ËN BIJ HET OEFICIERSKORPS VAN HET NEP.- INDISCH LEDER DEI) CHEN DE DE MAAND AUDüSTTJS 1890. BENOEMD. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. INFANTERIE. MILITAIRE ADMINISTRATIE. Geneeskundige Dienst. BEVORDERD. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Geneeskundige Dienst. Tot adjudant van den mil. comdt. van Celebes, Menado en Timor, de le lt.-adj. G. N. van Alphen de Yeer; lot plaats, adjudant te Weltevreden, de le lt.-adj. H. K. Reimers- tot plaats, adjudant te Padang, de le It. W. G. J. Pitlo. Tot 2en lt., de sergn. M. L. Koenen, F. C. R. de Groot, E. de Graaf, Jhr. J. A. G von Schmidt auf Altenstadt, I). W. van Lawick van Pabst, J. J. M. Hageman, J. P. W. Segov, H. M. Yis, G. L. Saro en G. F. A. Briët tot adjudant bij het garn. bat. van Palemoang, de le It. H. M. baron Collot d'Escurij tot adjudant bij het strafdet. te Ngawi, de le It. C. W. J. de Beijer; tot adjudant bij het 4e bat. te Kedong Kebo, de le It. J. F. M. Dart; tot instructeur bij den voorb. cursus van het 2e dep. - bat., de le It. C. Roldanus; tof hulpinstructeur bij dien cursus, de le It. G. J. Albertz; tot hulpinstructeur bij dien van liet le dep. bat., de le It. W. L. A. G. Sol; tot hulpinstructeur bij de mil. school, de le It. J. Grandjean. Tot 2en lt.-kwm., de sergn. H. W. Hermans, J. G. C. Gaster, B. M. Wassink en L. J. R. Prins. Tot off. v. gez. 2e kl., de heer (arts) H. Braat. Tot lt-kol., de maj. W. A. Schneider; tot maj., de kaps. F. C. A. J. Schnelle en A. J. D. Pool; tot kap., de le lts. G. L. Stumpff en H. P. Willemstijn; tot len lt., de 2e lts. A. E. Piera, J. F. van Kesteren, G. W. Honigh, F. L. W. Raedt van Oldenbarnevelt, R. E. van Dijk, C. Exel, C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh, J. B. Snepvangers, J. J. J. M. Oostermann, G. Caviët, H. van Stipriaan Luiscius, A. W. F. Swart, M. Neelmeijer, E. G. A. L. ter Haar, H. Schokker, C. C. A. Schroder, J. M. Kerkhoff en H. Jonker. Tot len lt., de 2e It. J. A. Prager. Tot len lt., de 2e It. J. U. van Loon. Tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. W. F. Y. Sterk en W. J. Hubers van Assenraad;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 592