GEPLAATST. Infanterie. Genie Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog- Topograpliiscke Dienst. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Infanterie. - 2 tot mil. paardenarts 2e kl. (le It.), de mil. paardenarts 3e kl. (2e It.) H. I. Tromp de Haas. Bij het le bat., de 2e It. M. L. Koenen en D. W. Tan Lawick yan Pabst; bij het 2e bat., de 2e It. F. C. R. Groot; bij het 4e bat., de 2e It. G. F. A. Briët; bij het 6e bat., de 2e It. M. H. Yis; bij het 7e bat., de 2e It. A. C. C. Musch; bij het g-arn. bat. van Atjeh en O., de kap. H. van Wicheren; bij het garn. bat. van Celebes, Meuado en Timor, de 2e It. E. F. Grooss. Als gew. e. a. genieofficier in de 3e mil. afd. op Java, de raaj. M. P. M. Kuijl. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java te Batavia, de kap.-int. P. Brouwer; bij die van Atjeh en O., de kap.-kwm. B. C. Schuijlenburg hij den raad v. adm. van het 5e bat., de 2e lt.-kwm. J. G. C. Gaster; bij dien van het 6e hat., de 2e lt.-kwm. IJ. W. Hermans; bij dien van het 8e bat., de 2e lt.-kwm. E. M. van Hille; bij dien van het 13e bat., de 2e lt.-kwm. B. M. Wassing; bij dien van het sub. kader te Semarang, de 2e lt.-kwm. L. J. R. Prins; bij het gew. mag. v. kleed, en uitr. te Semarang, de 2e lt.-kwm. K. X. M. Bovens. Bij het hosp. te Batavia, de off. v. ges. 2e kl. A. W. Hieuwenhuis; bij het garn. te Soerabaja, de mil. paardenarts 3e (2e It.) kl. R. Takens. Bij de Ie afd., de le'lt. der Inf. S. A. Rissink bij de He afd., de maj. der Inf. C. P. J. van Vliet; bij de Ille afd., als voorzitter van de comm. v. proefneming, de kap. der Art. M. B. Rost Tonningen hij de Ve afd., de kap.-int. B. R. Tuinenburg. Bij de 2e opnemingsbrigade van Sumatra's Westkust te Fort de Koek, de le lt. der Inf. J. Stam. Als plaats, comdt. te Padang, de lts.-kol. W. P. Stutterheim en D. Brakel; als plaats, comdt. te Semarang, de lt.-kol. W. P. Stutterheim. Bij het JS"ed. leger, de 2e It. C. Spat bij den gen. staf, de lt.-kol. L. Swart; bij het 2e bat., de le'lt. H. W. Houbolt; bij het 3e bat., de le lts. J. D. Grevinek en L. A. Ferguson; bij het 4e bat. te Djokdjokarta, de le It. J. M. A. ter Beek:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 593