MUTATIËN BIJ HET OFFICIEESKORPS YAN HET NKD.- IINDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER 1890. BENOEMD. Departement van Oorlog. Infanterie. Geneeskundige Dienst. BEVORDERD. Infanterie. Artillerie. Genie. Geneeskundige Dienst. GEPLAATST. Infanterie. Bij de lie afd., tot adjudant van den Chef van het wapen der inf., de le lfc. der inf. B. T. C. F. Schmidt. Tot adjudant bij het garn. bat. van Palembang te Lahat, de le It. H. van Beusekom. Tot off. v. gez. 2e kl., de heeren (artsen) Gr. J. Dienhuis, J. C. Ch. Homburg, en J. H. P. van Kerckhoff; tot mil. apoth. 2e kl., de heer F. J. A. M. de Bruijn. Tot kap., de le It. H. Willink Ketjen. Tot kap., de le It. C. J. Ludolph; tot len lt., de 2e It. H. G. J. Smits. Tot mag. mr. le kl. (kap.), de mag. mr. 2e kl. (le It.) J. M. Schmitz; tot mag. mr. 2e kl. (len lt.), de mag. mr. 3e kl. (2e It.) L. Kranendonk. Tot dir. off. v. gez. 2e kl., de off. v. gez. le kl. C. J. de Freijtag en M. L. Cannegieter; tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. M. Hartmann en Dr. J. W. Portengen. Bij het le bat. te Willem I, de 2e lt. H. O. Schroder; bjj het 8e bat., de 2e lt. H. A. Kooij bij het 10e bat., de 2e It. J. E. Collard; bij het garn. bat. van Palembang, de 2e It. H. J. L. Muskeijn; bij het garn. bat. van Sumatra's Oostkust, de le lt. L. C. W. Defize bij het garn. bat. der W.-afd. van Borneo, de le It. A. A. A. Gaijmans

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 596